Ông Nguyễn Viết Phúc

Ông Nguyễn Viết Phúc

Phó Giám đốc CN TPHCM

Gọi 0983819198

Về Ông Nguyễn Viết Phúc

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
Quá trình công tác: Với 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kho xưởng và dịch vụ logistics.

 • Từ năm 2005 đến hết năm 2007: Phụ trách Bộ phận Quản chấp hàng cầm cố và kho bãi, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBA).
 • Từ năm 2008 đến hết năm 2009: Giám Đốc Chi nhánh Bình Dương, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBA).
 • Từ năm 2010 đến hết năm 2011: Giám đốc Công ty TNHH Thành Tín, Công ty con của Công ty CP Kho vận Thiên Sơn (Sacombank – TSL).
 • Từ năm 2012 đến hết năm 2017: Phó Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh.
 • Từ năm 2018 đến hết năm 2022: Phó Giám đốc Chi nhánh Long An, Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh.
 • Từ năm 2023 đến nay: Phó Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh.
  Sắp xếp bởi:

  Không có danh sách tìm thấy.

  So sánh danh sách

  So sánh