TTC Đặng Huỳnh: Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 17/07/2020, Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh đã long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm với mục đích nhìn nhận lại hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, đề ra những định hướng, giải pháp cho hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020. Tham dự có Ông Đỗ Huy Hiệp – Phó Chủ tịch thường trực TCT BĐS Công nghiệp kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các đại biểu khách mời đại diện Tập Đoàn TTC, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Đặng Huỳnh.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Giám đốc đã trình bày Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm. Nhìn chung, mặc dù chịu ảnh hưởng gián tiếp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt từ cuối quý 1/2020 nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CBNV, Công ty Đặng Huỳnh đã đạt được những kết quả nhất định, lợi nhuận trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm là 41 tỷ vượt 11% KH. 

Hội nghị cũng đã biểu dương một số CBNV có quá trình đồng hành cùng sự phát triển của Công ty. Đây chính là sự ghi nhận của Ban Lãnh đạo cho những đóng góp của các cá nhân, là nguồn động lực để tập thể CBNV cố gắng hơn nữa trong quá trình xây dựng ngôi nhà chung ngày càng phát triển và lớn mạnh. 

Ông Đỗ Huy Hiệp –  Chủ tịch HĐQT trao kỷ niệm chương cho CBNV có thâm niên 10 năm
Ông Nguyễn Văn Bảnh – PGĐ Công ty trao bằng khen cho CBNV thâm niên 5 năm
Bà Nguyễn Thị Nghi – PGĐ Công ty trao bằng khen cho CBNV thâm niên 5 năm
Ông Nguyễn Thành Chương – Giám đốc Công ty trao bằng khen cho Cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Cảm nhận & Tự hào TTC”

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, bước sang nửa cuối năm 2020 Công ty Đặng Huỳnh đã đề ra kế hoạch hành động cùng các giải pháp trọng tâm cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra. 

Kết thúc Hội nghị là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Phát biểu tại Hội nghị, ông Chủ tịch cám ơn những nỗ lực của HĐQT, BKS, BĐH và toàn thể CBNV trong suốt thời gian qua đồng thời đưa ra định hướng chiến lược cho chu kỳ 6 tháng cuối năm 2020. “Tập trung kinh doanh song song với xây dựng văn hóa doanh nghiệp” là kim chỉ nam cho hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện tại và cả trong thời gian tới.


Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

So sánh danh sách

So sánh