TIN TỨC

ĐHĐCĐ TTC ĐẶNG HUỲNH 2021: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

Ngày 19/05/2022, Công ty Cổ phần Khai thác & Quản lý KCN Đặng Huỳnh (TTC Đặng Huỳnh) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2021. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) mới nhiệm kỳ 2022 – 2026.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ – KẾ HOẠCH NĂM 2022

Ngày 18.01.2022, Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ - kế hoạch năm 2022, với mục đích nhìn nhận lại những hoạt động trong năm vừa qua, từ đó đề ra những định hướng nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2022. Tại...

So sánh danh sách

So sánh