Đồng hành “Cùng TTC – Mát lòng mùa nắng hạn”

Hiện nay, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang trải qua mùa khô hạn và xâm nhập mặn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nước ngọt sinh hoạt trầm trọng, làm cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh này, TTC IR đồng hành cùng Tập đoàn TTC và các Đơn vị thành viên triển khai chương trình “Cùng TTC – Mát lòng mùa nắng hạn” kịp thời vận chuyển nguồn nước sạch đến người dân nơi đây.

Trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác phối hợp vận chuyển nước sạch nhanh chóng, thuận lợi đến người dân

Mỗi hành động ý nghĩa được thực hiện càng khẳng định thêm tấm lòng nghĩa tình của toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn TTC, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung “Vì cộng đồng, phát triển địa phương”.

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

So sánh danh sách

So sánh