Van Phong Chi Nhanh TPHCM

Chi nhánh TP.HCM

Đường Tỉnh Lộ 10, Ấp Bình Tiền 2, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

About Chi nhánh TP.HCM

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP.HCM) được thành lập từ năm 2013, cùng năm với Chi nhánh Bình Dương và Long An của TTC Đặng Huỳnh. Hiện nay, chi nhánh TP.HCM đang khai thác và quản lý hệ thống kho bãi, nhà xưởng tại Đức Hòa, Long An với quy mô lên đến 42.700m2

So sánh danh sách

So sánh