Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào ngày 23/04/2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Khai thác & Quản lý KCN Đặng Huỳnh (TTC Đặng Huỳnh) được diễn ra tại tòa nhà TTC – 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM. Cổ đông và các nhà đầu tư đã thông qua các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2020 qua báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động của các cơ quan Quản trị – Kiểm soát – Điều hành đã thực hiện năm 2020 của TTC Đặng Huỳnh.

Ông Hoàng Mạnh Tiến – Trưởng BKS Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

Hình ảnh Cổ đông tham dự Đại hội


Tại cuộc họp, kế hoạch kinh doanh năm 2021 được Hội đồng quản trị trình Đại hội tương đối thận trọng do tình hình đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đáng kể đến tình hình kinh doanh của Công ty.
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp; Điều lệ; Quy chế của Công ty và nhiệm vụ kế hoạch được giao. Các thành viên Ban điều hành đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Các Báo cáo và nội dung  thông qua Đại hội với sự nhất trí cao của các Cổ đông.
Kết thúc Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020, với kết quả kinh doanh năm 2020 dù chưa đạt được kỳ vọng của Ban lãnh đạo TTC Đặng Huỳnh, nhưng đã thể hiện được những nổ lực nhất định của công ty trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Với thành tích năm 2020 TTC Đặng Huỳnh đã đạt được: sở hữu 04 công ty con, 04 chi nhánh, 12 cụm kho với hơn 250.000 m2 diện tích kho – bãi – nhà xưởng trải dài từ Long An – Tp.Hồ Chí Minh – Bình Dương – Tây Ninh – Bà Rịa Vũng Tàu. Và năm 2021 TTC Đặng Huỳnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu mở rộng hệ thống kho – bãi – nhà xưởng  nhằm đạt được nhiệm vụ đã được Tập đoàn TTC và Cổ đông giao phó.
QLTH TTC Đặng Huỳnh.

Thêm một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ông Đỗ Huy Hiệp – Chủ tịch HĐQT phát biểu Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thành Chương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội.

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

19 − 15 =

So sánh danh sách

So sánh