Đóng góp lặng thầm của người nhân viên bảo vệ

Những ngày này, khi dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, NVBV là một trong những tuyến đầu của Công ty hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Ngoài việc đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho Công ty, Khách hàng theo nhiệm vụ,…

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

3 × four =

So sánh danh sách

So sánh