HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TTC IR NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ghi nhận những hoạt động trong năm 2023, từ đó Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IR) chủ động đề ra định hướng hoạt động nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng mọi mặt của TTC IR trong năm 2024.

Sáng ngày 19.01, Hội nghị tổng kết năm TTC IR năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm toán Tập đoàn kiêm Trưởng BKS Tổng Công ty BĐS Công nghiệp Thành Thành Công, Trưởng Ban Cố Vấn Tập đoàn, Phó CT thường trực HĐQT TTC IR, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TTC IR, cùng toàn thể uý vị BLĐ, Khối chuyên trách Tập đoàn TTC; thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ TCT BĐS Công nghiệp Thành Thành Công; BGĐ, TĐV các Công ty con và CBNV TCT.

Nội dung của chương trình được tổ chức thành bảy chủ đề lớn xuyên suốt bao gồm Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động Kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tham luận của Phòng Quản Lý Cấp Nước Và Xử Lý Nước Thải TCT; Nghi thức trao giấy chứng nhận giảng viên nội bộ, Công bố các quyết định Khen thưởng năm 2023 và trao Bằng khen; Triển khai nhiệm vụ – kế hoạch hoạt động năm 2024; Nghi thức ký kết Giao Nhận kế hoạch năm 2024; Phát biểu của Lãnh đạo.

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, cùng với sự định hướng đúng đắn từ BLĐ, năm 2024 Tập đoàn TTC nói chung và Tổng công ty BĐS CN nói riêng sẽ vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Khẳng định vị thế của Thương hiệu TTC trên nền kinh tế Việt Nam và quốc tế.

Cùng nhìn lại những hình ảnh tại Hội nghị của tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 của TTC IR.

Thông điệp 2024 của Ông Chủ tịch Tập đoàn định hướng cho hoạt động của TTC IR trong thời gian tới.

Bà ĐINH THỊ NGỌC TRANG – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023.

Bà LƯU ĐẶNG MỸ QUỲNH – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Kiểm toán năm 2023 và định hướng năm 2024.

Ông TRẦN MINH TÂN – Trưởng Phòng – Phòng Quản Lý Cấp Nước Và Xử Lý Nước Thải TCT tham luận chủ đề “Hiện trạng môi trường và định hướng chuyển đổi xanh tại KCN Thành Thành Công”

“Nghi thức trao Giấy chứng nhận Giảng viên nội bộ năm 2023” – nêu bật phương châm “Kinh doanh là sứ mệnh chứ không phải quyền lợi” của TTC IR

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các Công ty Thành viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc 03 năm liền.

BLĐ TTC IR ghi nhận và khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc 05 năm liền.

Ông NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày cùng Hội nghị định hướng, mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nghi thức giao nhận kế hoạch giữa HĐQT – TGĐ và các Khối chức năng của TTC IR

Nghi thức giao nhận kế hoạch giữa HĐQT – TGĐ và các Khối chức năng của TTC IR

Nghi thức giao nhận kế hoạch giữa HĐQT – TGĐ và các Khối chức năng của TTC IR

Phát biểu của  NGUYỄN THÙY VÂN – Trưởng Ban Kiểm toán Tập đoàn kiêm Trưởng BKS Tổng Công ty BĐS Công nghiệp Thành Thành Công.

BLĐ TTC IR Chụp ảnh lưu niệm.

BLĐ TTC IR Chụp ảnh lưu niệm.

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

two − 1 =

So sánh danh sách

So sánh