Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Sáng ngày 24/3/2024, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 với sự đồng hành tài trợ của TTC Đặng Huỳnh
“Ngày chạy Olympic” đã trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm. Mục tiêu của hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Cần Giuộc năm nay thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân tham gia hưởng ứng.

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

So sánh danh sách

So sánh