Thành viên HĐQT đăng ký mua CP SBT

Một thành viên HĐQT ước chi nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu SBT

Ngày 3/10, bà Huỳnh Bích Ngọc, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Biên Hòa; HoSE: SBT) đã hoàn thành mua vào 35 triệu cổ phiếu SBT đã đăng ký trước đây theo 2 phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Với giá SBT cao nhất trong giai đoạn mua vào là 18.500 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Ngọc đã chi ra khoảng 648 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu từ 2,65% lên 8,31%, tương ứng gần 50,6 triệu cổ phiếu. Bà Ngọc chính thức trở thành cổ đông lớn của TTC Biên Hòa.Cũng trong ngày 4/10, bà Ngọc lại tiếp tục đăng ký mua thêm 17 triệu cổ phiếu SBT theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Dự kiến giao dịch sẽ được thực hiện từ 9/10 đến 7/11. Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc sẽ phải chi thêm khoảng 315 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,1% vốn, tương đương 67,6 triệu cổ phiếu SBT. Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng, bà Ngọc ước chi tổng cộng gần 1.000 tỷ đồng mua vào 52 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 8,5% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 23/9, bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT đăng ký mua vào 30 triệu cổ phiếu SBT. Nếu mua thành công, bà My ước chi khoảng 555 tỷ để tăng tỷ lệ sở hữu từ 11,66% lên 16,17% vốn, tương ứng 98,4 triệu cổ phiếu SBT. Với việc liên tục đăng ký mua vào của 2 Thành viên HĐQT, giá cổ phiếu của SBT đã tăng từ 15.800 đồng/cp lên đỉnh 18.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 26/9, tương ứng tăng 14% trong 30 phiên giao dịch gần nhất.

Đầu tháng 10, công ty cũng đã công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược DEG – Quỹ đầu tư của chính phủ Đức, tăng vốn điều lệ lên 6.084 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu SBT của nhà đầu tư nước ngoài đến thời điểm cuối tháng 9 tăng thêm 3,45% trong một tháng, đạt lên 9,35%.

Doanh thu và lợi nhuận niên độ 2019 – 2020 dự kiến tăng nhẹ so với cùng kỳ

Ngày 4/10, công ty đã công bố các vấn đề xin thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 – 2019 sẽ tổ chức vào ngày 14/10 tại trụ sở chính Tây Ninh. Các vấn đề liên quan đến tài chính và quản trị gồm: (1) Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 – 2019, (2) Phân phối lợi nhuận 2018 – 2019, (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019 – 2020, (4) Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan, (5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, (6) Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và (7) Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

one + one =

So sánh danh sách

So sánh