Văn Phòng Chi Nhánh Bình Dương

Chi nhánh Bình Dương

KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

About Chi nhánh Bình Dương

Chi nhánh Bình Dương được đặt tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Thành phố Dĩ An. Đây là một trong những chi nhánh có diện tích kho, xưởng lớn nhất trong các chi nhánh của TTC Đặng Huỳnh.

Phó Giám đốc CN Bình Dương

So sánh danh sách

So sánh