TTC Đặng Huỳnh: Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 11/7/2017, Công ty Đặng Huỳnh đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự và chủ trì hội nghị, có Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Thành Chương – Tổng Giám đốc cùng với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Trải qua 6 tháng đầu năm, công tác quản lý và khai thác khu công nghiệp Tân Kim mở rộng còn gặp nhiều khó khăn điển hình công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, kinh doanh đất Khu công nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV, công ty đã đạt vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 185% so với kế hoạch 6 tháng và 68% so với kế hoạch năm.

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo công ty đã trao Kỷ niệm chương và Quyết định công nhận thâm niên 5 năm công tác cho 11 cán bộ nhân viên.

Quyết định công nhận thâm niên 5 năm công tác cho 11 cán bộ nhân viên.

Hội nghị đã lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo từ Ông Chủ tịch HĐQT. Ban lãnh lãnh đạo và toàn thể CBNV cam kết hoàn thành vượt kế hoạch 2017 mà Hội đồng quản trị đã giao.

Chỉ đạo từ Ông Chủ tịch HĐQT- Nguyễn Thế Vinh

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

So sánh danh sách

So sánh