Cụm Công nghiệp Tân Hội

admin

Property Types

  • 79% Kho vận
  • 11% Cảng
  • 5% Khu dân cư
  • 5% Khác

Property Status

  • 100% Sắp mở bán

Property Cities

  • 41% Long An
  • 24% Bình Dương
  • 18% Tây Ninh
  • 18% Khác

Về admin

Sắp xếp bởi:

So sánh danh sách

So sánh