Cụm Công nghiệp Tân Hội

admin

Property Types

  • 75% Kho vận
  • 13% Cảng
  • 6% Khu dân cư
  • 6% Khác

Property Status

  • 50% Sắp mở bán
  • 50% Đã đầy

Property Cities

  • 36% Long An
  • 21% Tây Ninh
  • 21% Bình Dương
  • 21% Khác

Về admin

Sắp xếp bởi:

So sánh danh sách

So sánh