Cấp bách triển khai công tác PCCC năm 2021 tại KCN Tân Kim Mở Rộng

Ngày 28/01/2021 Công ty CP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh phối hợp với Công an tỉnh Long An, tổ chức Hội nghị “NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH VỀ CÔNG TÁC PCCC & CNCH NĂM 2021 ĐỐI VỚI KCN TÂN KIM MỞ RỘNG” tại Văn Phòng Ban quản lý KCN Tân Kim Mở Rộng, khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An.

Về tham dự có đại diện Lãnh đạo của Công an tỉnh, Lãnh đạo Phòng PC07, Phòng PX03, PV05, đại diện Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, đại diện Lãnh đạo Công ty CP Khai thác & Quản lý KCN Đặng Huỳnh và hơn 60 đại diện Lãnh đạo các cơ sở, doanh nghiệp trong KCN Tân Kim Mở Rộng đã được phổ biến, quán triệt các nội dung về “Báo cáo tình hình và kết quả đầu tư hoạt động, sản xuất của các cơ sở trong KCN trong thời gian qua có liên quan đến công tác PCCC & CNCH. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan công tác PCCC, biện pháp đảm bảo điều kiện an toàn PCCC trong quá trình đầu tư xây dựng hoạt động, sản xuất, kinh doanh” của Lãnh đạo Phòng PC07 – Đồng chí Thượng tá Trương Văn Vũ.

Trưởng phòng PC07 Đồng chí Thượng tá – Trương Văn Vũ chủ trì Hội nghị

Và phát biểu “Giới thiệu về tiềm năng phát triển kinh tế KCN tỉnh Long An và tầm quan trọng trong công tác PCCC tại các doanh nghiệp” của  ông Nguyễn Thành Thanh – Trưởng Ban Kinh tế tỉnh Long An.

Tại buổi Hội nghị Lãnh đạo PC07 và đại diện Lãnh đạo Đặng Huỳnh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ sở, doanh nghiệp và trả lời các ý kiến của Đại biểu.

Đại diện Cơ sở, Doanh nghiệp trong KCN TKMR nêu ý kiến đóng góp


Trước khi kết thúc Hội nghị, Đại diện lãnh đạo Công ty Đặng Huỳnh và Đại diện các cơ sở, doanh nghiệp trong KCN ký cam kết với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Long An về việc không để xảy ra cháy, nổ./.


Hình ảnh ký cam kết của Đặng Huỳnh với Phòng PCCC & CNCH

Hình ảnh Ký cam kết của các Doanh nghiệp, cơ sở với Phòng PCCC & CNCH

QLTH TTC Đặng HuỳnhMột số hình ảnh tại Hội nghị

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

So sánh danh sách

So sánh