ĐHĐCĐ TTC ĐẶNG HUỲNH 2021: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

Ngày 19/05/2022, Công ty Cổ phần Khai thác & Quản lý KCN Đặng Huỳnh (TTC Đặng Huỳnh) đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2021. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) mới nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Báo cáo tại đại hội, trong bối cảnh năm 2021 nhiều khó khăn, biến động do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tình hình hoạt động của Công ty vẫn duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng ghi nhận. Trong đó, doanh thu thuần 1.026 tỷ đồng, đạt 398% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 64,2 tỷ đồng, đạt 154% so với kế hoạch.

Năm 2021, TTC Đặng Huỳnh đã triển khai nhiều hoạt động đầu tư nổi bật như mua bổ sung xe container và remooc phục vụ công tác kinh doanh; mua lại cổ phần Công ty CP Đầu Tư Hạ Tầng CCN Tân Hội và Công ty CP Du Lịch Thanh Bình.

Cũng trong năm 2021, TTC Đặng Huỳnh đã mua đấu giá thành công Tổng kho Sóng Thần tại KCN Sóng Thần 1 – Bình Dương, thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà xưởng K3-7, nâng tổng diện tích kho bãi, nhà xưởng khai thác lên hơn 430.000 m². Đây vẫn là loại hình sản phẩm chủ lực trong năm qua của Công ty. Hệ thống tại tất cả các khu vực có tỷ lệ lấp đầy tốt, công suất khai thác kho bình quân đạt 102%.

Trước những thách thức sắp tới khi dịch Covid-19 vẫn đang còn tiếp diễn, HĐQT đã thống nhất thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2021. Thay vào đó, TTC Đặng Huỳnh sẽ giữ lại lợi nhuận sau thuế cho hoạt động đầu tư phát triển. Đồng thời, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh năm 2022 thận trọng với 546 tỷ đồng doanh thu thuần và 37,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt chiếm 53% và 58% so với kết quả đạt được trong năm 2021.

ĐHĐCĐ lần này cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Toàn cảnh đại hội.

TTC Đặng Huỳnh thuộc Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công, thành viên Tập đoàn TTC, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê đất công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng xây sẵn, cung cấp dịch vụ logistics và khai thác cảng thủy nội địa. Thời gian tới, Công ty đặt trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy. Song song đó, tập trung cho công tác đầu tư, nâng cấp, cải tạo và tiếp tục tìm kiếm, phát triển mở rộng quỹ đất ở các khu vực lân cận TP.HCM, các dự án cao tốc và hạ tầng trọng điểm theo chiến lược đề ra.

Tham Gia Vào Cuộc Thảo Luận

So sánh danh sách

So sánh