TIN TỨC

Chuỗi hoạt động chào mừng “Kỷ niệm 41 năm ngày hình thành Tập đoàn TTC”

Chuỗi hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 41 năm ngày hình thành Tập đoàn TTC 28/7/2020, với các nội dung cụ thể như sau: 1.         CUỘC THI 1: "HIỂU VÀ CẢM TTC" Mục đích: Củng cố nhận thức của CBNV về TTC, ngành nghề hoạt động, các đơn vị thành viên, sản phẩm dịch vụ; nâng cao...

So sánh danh sách

So sánh