Cụm Công nghiệp Tân Hội

05, thửa 267, ấp Hội An, xã Tân Hội, Tân Châu , Tây Ninh, Việt Nam

Cụm Công nghiệp Tân Hội

05, thửa 267, ấp Hội An, xã Tân Hội, Tân Châu , Tây Ninh, Việt Nam

Tổng quan

Mô tả

Chi tiết

Cập nhật Tháng Tám 22, 2023 tại 4:36 chiều

Liên hệ chi nhánh

Xem danh sách
admin
  • admin

Thông tin liên hệ

Địa điểm tương tự

So sánh danh sách

So sánh
admin
  • admin